Pod patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Prezydenta Miasta Tarnowa


 

 

 

 

 

 Organiztaror:

 

 

 

 

 

 

Festiwal jest wydarzeniem
popularyzującym, promującym,
upowszechniającym dorobek polskiej
kinematografii i najstarszą po
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni imprezą związaną z polskim filmem.


Tarnowska Nagroda Filmowa, której
organizatorem jest Tarnowskie Centrum Kultury, adresowana jest do widzów w każdym wieku:
zarówno dzieci, młodych, jak i dorosłych.

Dowodem tego, jak pozytywnie jest postrzegany Festiwal w środowisku filmowym, jak i na mapie imprez filmowych w Polsce, może być fakt nominowania (za lata 2006 - 2007, 2008, 2010) i nagrodzenia (2011) Tarnowskiej Nagrody Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe” Doroczną Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).

 

 

 

 

Polecamy: